Skip to main content

Cosmètica GIURA

Cosmètics Giura

Cosmètica GIURA

Cosmètics GIURA-TORT va començar l'any 1992 amb una filosofia concreta basada en l'ecologia i els productes naturals.


L'empresa obté els olis vegetals, extractes i aigües florals cultivant plantes mitjançant mètodes ecològics o cercant-les en els seu medi natural i, sobretot, recol·lectant-les en els moments idonis.

Utilitzen controls fets per professionals, químics o farmacèutics on es determinen els paràmetres micro-biològics, tests d'irritació dèrmica i ocular, el pH adequat, la densitat, viscositat i saponificació dels productes.

http://www.cosmeticsgiura.com/