Vés al contingut

Dinar solidari Guatemala

Dinar solidari Guatemala

Dinar solidari Guatemala

L’associació Huehueteca Ixmucané és una associació no lucrativa que es desenvolupa, principalment, al Departament de Huehuetenango des de desembre del 2000. Es regeixen pel principi de solidaritat social com a punt de referencia per participar en la construcció d’una societat més justa. Els seus valors es basen en el respecte a les diferències individuals i culturals, la responsabilitat, la transparència, l’honestedat, el treball col·lectiu i la cooperació.
L’organització es dedica a la formació integral de les dones maies i les que no ho són excloïes de les diferents regines i comunitats de Huehuetenango i els hi brinden l’oportunitat d’obtenir els coneixements i les eines necessàries per al seu desenvolupament integral a través de l’educació formal i no formal.
La visió de l’associació és la de forma a les noies a traves de l’educació integral per a què adquireixin una capacitat crítica, participativa, reflexiva i que siguin capaces de forma part del desenvolupament local i social de Guatemala.